Пурцхванидзе В.А.

ВИОЛЕТТА АЛЕКСАНДРОВНА ПУРЦХВАНИДЗЕ

Главен лекар и научен ръководител на МЦВТ «ЛазерВита», лекар-онколог, кандидат на медицинските науки, Международен учен, водещ специалист на Русия по лазерна медицина и фотодинамична терапия. Автор на повече от 50 научни статии, 7 патента по Фотодинамична терапия.

- За успешното диагностициране и лечение на онкологичните заболявания трябва добре да се познават биологичните особености на развитието на рака, причината за възникването му, както и акцентът на лекуването на болестта да се постави върху нейната профилактика и поранното й откриване, - убедена е лекарят-онколог, кандидат на медицинските науки, лекар висока категория, Виолетта Пурцхванидзе.

Днес е доказано, че върху риска на заболяване от рак оказват влияние начинът на живот, наличието на хронически и фонови заболявания и други фактори. В целия свят се разработват програми за ранно откриване и профилактика на най-честите злокачествени новообразования. Благодарение на научно-техническия прогрес се появяват нови високо ефективни противоракови препарати и методи за лечение. Един от тези методи е фотодинамичната терапия.
На всички е известно, че в онкологията няма щадящи методи на лечение. Ако органът е поразен от болестта, то най-често, за да се запази животът на пациента, е необходима хирургическа намеса. Важно е не само да се спаси пациентът от страшния недъг, но не помалко важно е след лечението животът му да бъде пълноценен, без дефекти, естетически недостатъци и психо-емоционални разстройства. Например, на пациент, който работи като преподавател, е открит рак на устната. На него външността и говора са необходими не само за социалния му статус, но и за професионалната му дейност. Ще може ли той обаче да работи след хирургическа намеса и лъчева терапия? Разбира се, не. След операцията този човек ще остане инвалид не само с естетически недостатък, но и с голяма душевна травма. А ако това е млада жена, която има рак на шийката на матката? Тя даже още не е успяла да роди, а лекарите я обричат на премахване на органа с последваща лъчева терапия. Такава жена вече никога няма да стане майка.

Болестта разрушава живота на хората, разпадат се бракове, хората губят приятелите и работата си. Това заболяване се превръща в голяма трагедия. Човек трябва да се бори не само с недъга, но и с последствията от лечението. Но благодарение на ФДТ всичко това не е така страшно. Има метод, има ефективно, безоперационно и комфортно решение на проблема. Щекажете, че това е чудо? Отчасти, да, а като цяло - високи технологии, медицина на бъдещето. За разлика от другите традиционни методи на лечение (хирургия, лъчева терапия, химиотерапия) фотодинамичната терапия се понася леко от пациентите: няма системни и местни усложнения, възстановяването отнема минимално време.

Виолетта Александровна, разкажете на какво се основава този метод?
- Това е трикомпонентен метод. Първият компонент е препарат – фотосенсибилизатор, който, след въвеждането му в пациента, се натрупва в поразените тъкани.

Защо именно в поразените?
- Препаратът се натрупва само в патологично изменените клетки, което се обуславя от биологичните особености на раковите клетки и различния им строеж от този на здравите. Вторият компонент е лазерен лъч, който се насочва към болното място и предизвиква определени химически реакции. В резултат на това се отделя активен кислород (третият компонент), който разрушава раковите клетки.

Този метод приложим ли е за всички форми и стадии на рака?
- Днес фотодинамичната терапия успешно се прилага при лечение на всички локализации, форми и стадии на рака, а също така е одобрена като палиативна терапия. Но пълно излекуване на пациента е възможно изключително при предракови заболявания и начални стадии на ръка. При по-напреднали стадии ФДТ може да се прилага в комбинация с други методи на лечение.

Каква е областта на приложение на ФДТ и при какви заболявания се прилага този метод?
- Този метод се прилага успешно в онкологията, при рак на кожата и особено при рак на кожата на «неудобни» места – това е ъгълът и клепките на окото, ушните миди, носа. Покрай сто процентния терапевтичен ефект, с помощта на ФДТ се постига и отличен козметичен резултат, тъй като заздравяването на дефекта на тъканите след премахването на тумора става по начина на репарацията, а не на образуване на ръб. ФДТ успешно се прилага при рак на орофарингеалната област, рак на езика и устната; при предракови и онкологични заболявания на шийката на матката и вулвата, рак на млечната жлеза; в урологията, при заболяване на простатата, половия член и пикочния мехур; при рак на хранопровода и стомаха. Както бе казано преди това, ФДТ може да се прилага при рак на всякакъв орган. Днес ФДТ се прилага широко не само в онкологията, но и в дерматологията за лечение на псориазис, витилиго, акне и други заболявания на кожата, в артрологията и други области на медицината.

Какво е преимуществото на ФДТ в сравнение с другите традиционни методи на лечение?
- Преди всичко това е неговата висока ефективност, органосъхраняемост и щадящия характер на лечение. Както при провеждането на ФДТ, така и след операцията, пациентите нямат системни и местни усложнения, а така също токсични и имунодепресивни реакции. Още едно преимущество е избирателността на поразяването на тъканите, т. е. здравите органи и тъкани не се повреждат. Може да се провежда лечение на възрастни пациенти и пациенти със съпътстващи заболявания; да се използва като самостоятелно лечение, както и в съчетание с други методи; да се прилага амбулаторно. Преимущество е еднократността на процедурата, която при необходимост може да се приложи многократно и, разбира се, възможността да се постигне отличен козметичен ефект, което не е маловажно при онкологични процеси на лицето.

Виолетта Александровна, защо тогава пациентите знаят толкова малко за този удивителен метод? Каква е историята на неговото развитие? Прилага ли се той в други страни и от кога този метод се практикува в Русия?
- Историята на развитието на ФДТ започва от Древен Египет, когато при лечение на кожни заболявания, такива като витилигото, древните египтяни са прилагали природни фотосенсибилизатори (псоралени), съдържащи се в такива растения като жълтия кантарион, магданоза, пащернака, които са активирали със слънчева светлина. След това, на мястото на въздействието се появявала пигментация от типа на слънчевия загар. До миналия век ролята на кислорода във фотохимичните реакции с използването но псоралени не е била известна.
През 1898 година студентът от фармакологичния факултет на Мюнхенския университет О. Raab, изучавайки въздействието на светлината и оцветителите върху простите едноклетъчни организми - чехълчета, направил важно откритие. Той забелязал, че субстрати, флуорисциращи подобно на акридиновия оцветител, трансформират енергията на светлината в активна химическа енергия. Възникващите под въздействието на светлината химически реакции протичат с образуването на активна форма на кислород, който предизвиква смърт на чехълчето. Откритият от него процес получил названието кислородозависима фотодинамична реакция.
През 1903 година, базирайки се на новите открития в областта на фотодинамиката, H.Tappeiner и H. Jesionek са провели първия сеанс на фотодинамична терапия върху болен с рак на кожата. В качеството на сенсибилизатор са използвали оцветителя еозин, а след това дълго са облъчвали кожата със слънчева и изкуствена светлина от дъгова лампа. Днес, благодарение на съвременните фотосенсибилизатори, на високотехнологичното лазерно оборудване и на познаването на механизмите, водещи до унищожаването на тумора, фотодинамичната терапия е получила широко развитие.
В Америка и в Европа ФДТ отдавна е завоювала своето признание и успешно се прилага в медицината. Миналата година в Русия се отбеляза 20-годишнината на фотодинамичната терапия. Много известни руски учени бяха номинирани за награди и премии за развитие на родната наука в областта на фотодинамичната терапия. Защо пациентите малко знаят за ФДТ и защо лекарите така рядко я препоръчват? Това е преди всичко заради недостатъчната информация даже и сред лекарите. И още, не всички учреждения могат да си позволят да лекуват своите пациенти с дадения метод, което е свързано преди всичко с недостига на високотехнологично оборудване и висококвалифицирани кадри, владеещи тази методика.

Къде може да се обърне пациента?
- По рано аз оглавявах отделение по ФДТ и лазерна хирургия в държавно учреждение в Москва. Днес в Москва работи Медицински център за високи технологии «ЛазерВита», където съм научен ръководител и където се оказва качествена и висококвалифицирана помощ на пациентите. Центърът е снабден с най-модерното лазерно оборудване, а главното е, че там работят едни от най-добрите специалисти в областта на лазерната медицина и фотодинамичната терапия. Искам да напомня, че най-доброто лечение това е профилактиката и желая на всички читатели на вашето списание крепко здраве и добро настроение.

Съгласно Заповед на Министерство на здравеопазването на Русия от 29 декември 2012 г. № 1629н «За утвърждаван на списък на видовете високотехнологични медицински помощи», ФДТ е внесена в списъка на високотехнологичните медицински помощи и се явява стандартно лечение на предракови и онкологични заболявания.

Област на прилагане на ФДТ

ФДТ - современное оружие против рака

За жителите на отдалечените и труднодостъпни райони първичната консултация с лекаря е възможна
по скайп (login - laservita).

ФДТ - СЪВРЕМЕННО ОРЪЖИЕ ПРОТИВ РАКА

Предимство на лечението в «ЛазерВита»

1. За жителите на отдалечените и труднодостъпни райони първичната консултация с лекаря е възможна по скайп (login - laservita).

2. Повече от 6 000 успешно излекувани пациенти по метода ФДТ.

3. Лекарите-онколози на център «ЛазерВита» са експерти в областта на ФДТ, притежатели на международни сертифики (IGH GCP).

4. Индивидуален подход към всеки пациент.

5. Наблюдаване на пациента в течение на 5 години след ФДТ (безплатно).

6. Използване на съвременно медицинско оборудване, отговарящо на всички международни стандарти и фотосенсибилизатори от ново поколение.

7. Гъвкава система на заплащане на лечението

8. Наличие на стационар за денонощно пребиваване на пациента и неговите близки. Денонощен медицински контрол.

ПАТЕНТИ ПО ФДТ

ПАТЕНТЫ ПО ФДТ ПАТЕНТЫ ПО ФДТ ПАТЕНТЫ ПО ФДТ ПАТЕНТЫ ПО ФДТ ПАТЕНТЫ ПО ФДТ

МЦВТ «ЛазерВита»

г. Москва ул. Скобелевская дом 25, корпус 2, офис 1

© МЦВТ «ЛазерВита» 2017 г.